PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ

İnsan, yaradılıştan ötürü farklı bir yapıya ve komplike bir düzene sahiptir. İnsan; birçok canlıdan düşünme, düşüncelerini kontrol edebilme, analizde bulunma ve duygularını sınıflandırabilme gibi yapılarla ayrılmaktadır. Geçmişten günümüze yaşam standartları, kültürler, iletişim ve daha birçok şey değişime uğramıştır. Bu hızlı değişim serüvenine ayak uydurma kısmında insan, bazen çözümleyemediği birçok duygu ve düşünce yapısına uyum sağlamak durumunda kalmıştır. Uyum sağlamak, istek çerçevesinde gerçekleştiği sürece mutluluk ve rahatlık sağlar insana. “Peki, ya mecburi uyum?”

Şimdi istemediğiniz ortamlarda bulunma zorunluluğunuzu düşünün. Geçmişinizde veya şu an hala devam eden zorunluluklarınızın olması hiç fark etmez. Bu ortamlardaki ruh halinizi, düşünce yapınızı hatırlıyor musunuz? İnsan ruhu, baskı altında olduğu zaman farklı reaksiyonlar vermektedir. Kişiden kişiye bu reaksiyonlar farklılık gösterir. Farklı iki kişi başından geçen aynı ağır vakalar ve durumlardan sonra aynı tepkileri vermez. Örneğin, biri içine kapanıp dünyayla iletişimi kesebilir, bir diğeri ise bunun tam tersi daha aktif bir yaşantıya sahip olabilir. Bu tepkilerin farklılaşma sebebi kişilik ve karakter yapısıyla paralel bir yol izlemektedir.

İstemediği ortamlarda yaşamak zorunda kalan, kişilik yapısıyla örtüşmeyen yaşantılara maruz kalan, iletişimsiz, baskı ve şiddettin var olduğu ortamlarda hayatını devam ettiren insanlarda; ruhsal problemlerin, iç çatışmaların, depresyon ve anksiyete bozukluğu başta olmak üzere birçok rahatsızlığın; hayatını istediği şekilde geçiren, yaşantılarını istediği çevrede şekillendiren insanlara göre daha fazla ve daha yoğun ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

Kişiliğin büyük bir kısmı insan yaşamının ilk dönemlerinde şekillenmektedir. Bebeklik ve çocukluk yaşlarımıza denk gelen bu dönemlerde birçok kritik dönem geçirmekteyiz. Bu dönemlerde özellikle ailenin ve çevrenin etkisiyle kritik dönemlerin atlatılması ve olumlu geçirilmesi mümkündür. Fakat olumsuz yaşantılara, durumlara maruz kalan birey küçük yaşlarda tam anlamıyla bunu göstermese de ilerleyen yaşlarda önlenemeyen, özellikle kendisini ve yaşamını, çevresini, ailesini etkileyecek birçok problemli duruma itebilir. Yani toplumsal uyum, kişilik entegrasyonu, iletişim örüntüsü, yaşam tarzı ve daha birçok kısımda problem yaşayan bireylerin kritik dönemleri olumsuz atlattığı söylenebilir.

Milenyum çağı olarak bilinen 2000’li yıllardan sonra insanların yaşantısında, hayat tarzlarında, iletişim kurmalarında global seviyede etki gösteren ciddi problemler ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin en büyük sebepleri teknolojiye uyum sağlama kısmında problem yaşamamız ve uzun yıllar boyunca bilinen iletişim şeklinin değişmesindendir. Sosyal medya olarak bilinen ve birçok uygulamayla hayatlarımıza entegre olan uygulamaların iletişimimize etkileri büyüktür. Sosyal medya ve bu tür uygulamaların düzgün kullanımı hayatımızı ciddi manada kolaylaştırsa da beraberinde getirdiği olumsuzluklar göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. İletişim kurma ağı genişlemiş olsa da iletişimsizlik artmıştır. İletişimsizlikten kastım kaliteli iletişim eksiliğidir. Nedenini araştırdığımız zaman birçok ruhsal problemin temelinde iletişimsizlik vardır. Ailelerin bu konuda büyük sorumlulukları(etkileri) vardır. Hepinizin bildiği belki de birçoğumuzun uyguladığı o yöntemden bahsediyorum. Ağlayan çocuğun eline telefon vererek susturmak! Ailelerimiz o an bu yöntemi uygulayarak doğru bir şey yaptıklarına inanabilir fakat durum bunun tam aksidir. Ağlayan bir çocuğu telefonla susturmak ilerleyen dönemlerde hayatını telefonda geçiren, asosyal, iletişim kurmayan, belli duyguları körelmiş bir birey oluşmasına sebebiyet verebilir.

Bunlar ve bahsetmediğim birçok ruhsal problemin çözümünde “psikolojik danışmanların” rolü büyüktür. Ailelere ve bireye farkındalık yaratmak, problemin çözümü için doğru yollar belirlemek, hayata ve kişilik yapısına uyum sağlamak, hedeflerini belirleyen, kendi potansiyellerinin farkına varan, hayatını bunun üzerine tekrar kuran ruh sağlığı yerinde olan bireyleri hayata kazandırmak için “psikolojik danışmanlar” sizlere bu alanda hizmet sunmaktadır.

Psikolojik Danışman Hayri KARA

5 Yorum

  1. Devamını bekliyoruz. Güzel ve faydalı bir yazı olmuş. Teşekkür ederiz.

  2. Gerçekten güzel bir yazı olmuş farklı ve güzel noktalara değinilmiş.Çağımızın en önemli unsurlardan birisi ustaca kaleme alınmış

Yorum Ekle