Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi toplam 6 modülden oluşmaktadır. ilk beş modül 30’ar saat son modül 20 saat toplam 220 saat örgün 200 saat uygulamalı toplam 420 saatlik bir eğitimdir.
Eğitim: Eğitimin %90 anına katılanlara sertifika %90 ından daha az süre katılanlara katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Konuları:

 Bilgi, Algı, Gerçek nedir ?
 Davranışçı Kuram
 Bilişsel Kuram
 Bilişsel Davranışçı Terapi nedir ? Felsefesi nelerdir ?
 Bilişsel Davranışçı Terapiyi danışanlara nasıl anlatırız

Uygulama Bilişsel Davranışçı Terapiyi hayatımıza nasıl uygularız ?
 Otomatik düşünceler, Ara İnançlar, Temel İnançlar (Şemalar)
 Klinik İlk Görüşme Becerileri
 Bilişsel Davranışçı Terapiye Giriş
 Bilişsel Davranışçı Terapide ilk seans ve sonraki seanslar nasıl yapılır

Uygulama: Katılımcıların ilk seans Uygulaması
 Bilişsel Davranışçı Terapinin Yaygın Anksiyetede Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek Yaygın
Anksiyete seansı uygulaması

 Bilişsel Davranışçı Terapinin Özgül Fobide Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek Özgül Fobi seansı uygulaması
 Bilişsel Davranışçı Terapinin Panik Bozuklukta Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek Panik
Bozukluk seansı uygulaması

 Bilişsel Davranışçı Terapinin OKB de Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek OKB seansı uygulaması
 Bilişsel Davranışçı Terapinin Depresyonda Uygulanması

Uygulama: Katılımcıların Bilişsel  Davranışçı Terapi ile örnek Depresyon seansı uygulaması

TELEFON NUMARALARIMIZ

  • 0 (507) 634 42 08

E-MAİL ADRESİ

  • pskhayrikara42@gmail.com

Dr. M. Hulusi Baybal Cad. Demirci İş Merkezi B blok No:303 Selçuklu/KONYA