CİNSEL TERAPİ

HAYKA CİNSEL TERAPİ

CİNSEL TERAPİ NEDİR?

Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli Aile Danışmanı ve Psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir. Bizler Hayka Danışmanık olarak en doğru ve gerçekli çözümler için bu alanda hizmet etmekteyiz.

CİNSEL SORUNLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş inançların çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin bedensel ve psikolojik özellikleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri etkili olabilir. Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir.  Sorunun tedavisinde etkili olacak ilaç veya psikoterapiler seçilir.

Cinsel sorun tıbbi veya biyolojik bir nedene bağlı ise, tedavisi ilaç veya diğer tıbbi tedaviler olacaktır. Bu durumda tedaviyi, ürologlar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ya da psikiyatristler yaparlar. Eğer cinsel sorun psikolojik etmenlerle ilişkili ise veya tıbbi bir nedene bağlı olarak gelişmiş olsa bile psikolojik etmenler durumu ağırlaştırmışsa, cinsel terapiler uygulanmalı ya da ilave edilmelidir. Cinsel terapileri ise cinsel terapi konusunda eğitim almış psikiyatristler ve psikologlar yapabilir.  Bütün tedaviler gibi cinsel tedaviler de bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır.

Yeni bir tedavi yönteminin uygulama alanına girmesi için bilimsel ve etik olarak tanımlanmış süreçlerden geçmesi, etkili olduğunun kanıtlanması ve meslek topluluğunca kabul edilmesi zorunludur. Cinsel tedavilerde kullanılan bir psikoterapi yönteminin belli bir bozukluk için etkili olduğuna, bilimsel ilkelere uygun bir dizi çalışma yapılarak karar verilir.

Dünyada ve Türkiye´de 1970´lerden beri “Cinsel Terapi” ile vajinismus ve erken boşalma olgularının pek çoğu başarıyla, cinsel isteksizlik, erkeklerin sertleşme bozukluğu ve kadınların uyarılma ve orgazm bozuklukları gibi diğer cinsel işlev bozuklukları da büyük ölçüde tedavi edilmektedir. Cinsel sorunun tipine ve sorunlu çifte göre değişiklikler olmakla birlikte, cinsel tedaviler ortalama olarak 2-4 ay ve 6-10 seans sürer, ama kişiye göre bir iki görüşme ile kısa zamanda düzelen vakalar olabildiği gibi, tedavisinin bir iki yıl sürmesi gereken vakalar da olabilir.

Cinsel sorunları olanlarda uygulanan ve etkili olduğu bilinen cinsel tedaviler aslında özel bir öğrenme biçimidir. Bu öğrenme sürecinde kişiye temel olarak şunlar öğretilir: Genel olarak psikoterapilerde ve özellikle de cinsel tedavilerde kişiye mahrem ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturulur.  Bu ortamda kişi kendi denetimi altında kendisini, kimliğini, bedenini,  ilişkisini keşfetmeye cesaretlendirilir.  Bu keşif ve öğrenim kişinin özelliklerine göre değişen bir süratte ve derece derece olur. Bu nedenle cinsel sorunun ilaçla tedavisi yapılırken de hasta ile hekim arasındaki ilişkinin önemi vardır ve bazen psikoterapi veya cinsel terapinin bir parçası olarak uygulanır. Zira cinsellik salt bedensel bir sorun değildir.

 

CİNSEL TERAPİSTLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

-Cinsel terapist kendi meslek grubunun temel etik kuralları dışında açık görüşlü, cinselliğe olumlu bakan, tarafsız, hoşgörülü ,esnek ,yargılamayan, farklılıklara saygılı, kendi değerlerini yansıtmayan, bilgili, güvenilir biri olmalıdır.

-Terapistler, hastalarına (danışanlarına) yetki ve özelliklerini açıkça ve doğru olarak anlatmalı, hastanın (danışanın) menfaatini korumalıdır.

-Tanı koymadan önce yeterli bir öykü almalı ve gereken tetkikleri yaptırmalıdır. Yeterli öykü olmadan ya da gerekli araştırmaları ihmal ederek tanı koymak da hastanın zarar görmesine yol açtığından etik bir ihlal sayılır.

-Uygulanacak tedavinin seçiminden cinsel terapist sorumlu olmakla birlikte hastayı olası tüm tedavi çeşit ve olanakları konusunda aydınlatmalı ve onun da fikrini almalıdır. Tedaviden önce söz konusu cinsel sorunun yapısı, uygulayacağı tedavinin özellikleri ve kuralları, bu sorun için uygulayacağı tedavinin etkinliği konusunda hastaya bilgi vermelidir. Deneyim ve eğitiminden bağımsız olarak, tedavi sürecinde karşılaşacağı bazı sorunları göremeyebileceğini, bu nedenle uygun bir danışmanı olması gerektiğini bilmelidir.

Cinsel terapist hasta ile girdiği tedavi ya da danışma ilişkisi sürecinde hastaya ait edindiği tüm bilgileri ve hasta ile mesleki ilişkisini yasal zorunluluk, hastanın ya da bir başkasının hayatına ya da güvenliğine ilişkin açık bir tehlike durumu dışında saklı tutmak zorundadır.

Cinsel terapide terapist ile hastanın (danışanın) arasında cinsel ilişki veya herhangi bir yakınlığa yer yoktur. Sadece hasta ile değil hastaya yakın duygusal bağı olan kişilerle veya birinci dereceden yakınlarıyla da hiçbir ikili ilişkiye girmemelidir. Hastayla tedavi ilişkisi dışında ticari veya sosyal ya da herhangi bir başka ilişkiye girmemelidir.  

CİNSEL TERAPİNİN TEDAVİ ETTİĞİ CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI NELERDİR?

Konya Hayka Danışmanlık olarak cinsel terapi de tedavi ettiğimiz cinsel işlev bozuklukları; vajinismus(ağrılı ilişki) , erken boşalma, sertleşme bozukluğu, disparoni (kadında ağrılı cinsel ilişki) kadın ve erkekte cinsel istek bozukluğu, kadında uyarılma bozukluğu, kadın ve erkekte orgazm bozukluğudur.

Ancak ülkemizde yaşanan cinsel sorunlara göz attığımızda, cinsel eğitimsizlikten kaynaklanan sorunlar, cinsel bilgi eksikliği, cinsel deneyimin yetersiz olması, cinsellikle ilgili yanlış inanışlar, yetiştiriliş biçimi nedeniyle sağlıklı bir bedene ve psikolojik yapıya sahip bireylerde ya da çiftlerde cinsel sorunlar sık görülmektedir. Bu sebeplerle meydana gelmiş olan cinsel sorunlar da birkaç seans danışmalık verilerek tedavi edilebilmektedir.

CİNSEL TERAPİDE NELER YAPILIYOR? 
Cinsel tedaviler, psikoterapi oturumları muayenehane veya hastanelerde yapılır.

Cinsel terapi bu konuda eğitim almış, deneyimli aile danışmanları,  psikiyatrist ve psikologlar tarafından uygulanır. Cinsel terapiye başvuran kişinin cinsel eşi varsa tedaviye cinsel eşiyle başvurması önerilir. Çünkü bu tedavi başarısını daha da artırmaktadır. Öncelikle her iki partnerle ayrı ayrı görüşülerek cinsel öykü ve cinsel sorun öyküsü alınır. Sorunun alanları belirlendikten sonra tedavi hedefleri çiftle beraber saptanır. Görüşmelerin sıklığı, süresi ve temel ilkeleri belirlenir.

Cinsel bölgelerin anatomisi ve fizyolojisi, cinsel yanıtların işleyişi, yanlış cinsel inanışlar, cinsellik kavramı anlatılır. Daha sonra çeşitli ev ödevleri verilerek cinsel terapi uygulanır.

CİNSEL TERAPİDE NELER YAPILMAZ?
İstismara ve oyalamaya açık bir alan olan cinsel sorunların tedavisinde danışan ya da hasta özellikle şu unsurlara dikkat etmelidir. Cinsel tedaviler, psikoterapi oturumları muayenehane veya hastanelerde yapılır. Görüşmelerin sıklığı, süresi ve temel ilkeleri belirlidir. Tedavilerin bilimsel olarak kanıta dayanması gerekir. Tıbbın, psikiyatrinin ve cinsel terapilerin bilimsel standartlarına olduğu kadar etik kurallarına da uygun olmalıdır. Örneğin, cinsel sorunla başvuran bir hastada psikiyatristlerin muayenesi bedensel incelemelerden değil, davranış, düşünce ve duyguların incelendiği görüşmelerden oluşur. Bedensel bir sorunu olduğunu düşündüğü kişiyi ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanı veya üroloji uzmanına  yönlendirmelidir. Psikolog veya hangi branştan olursa olsun doktorun yanında ya da mekanında  cinsel ilişki kurulmaz. Bilimsel olarak böyle bir tedavi yöntemi olmadığı gibi, bu durum tıp ahlakına uygun da değildir.

CİNSEL TERAPİLERDE BAŞARI ORANLARI YÜKSEK MİDİR?
Cinsel terapide başarı oranı genellikle yüksektir. Kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen vajinismus tedavi açısından en yüz güldürücü sorundur. Cinsel terapiye en iyi ve en kısa sürede yanıt veren cinsel işlev bozukluğu olduğu da söylenebilir. Disparoni (ağrılı cinsel ilişki) tedavisi vajinismus tedavisine benzer ve cinsel terapi ile başarı oranı oldukça yüksektir. Bedensel nedenlere bağlı kadın uyarılma bozukluklarında nedene yönelik tedavi uygulanır. Örneğin menopoz dönemindeki hormon tedavileri sorunun çözümünde çok önemli bir yer tutar. Ya da herhangi bir ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan uyarılma bozukluğunda ilacın değiştirilmesi ya da dozunun azaltılması sorunu kolayca çözebilir. Ancak cinsel istek bozukluğu tedavisinde cinsel terapiye yanıt oranı diğer cinsel sorunlara göre daha düşüktür.

CİNSEL TERAPİDE DÜZELEN CİNSEL SORUNLAR NÜKS EDER Mİ?

Cinsel sorunlar nedeniyle başvuran hastaya cinsel terapi eğitimi almış deneyimli aile danışmanı, psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsel terapi uygulanmalı ve sorun tam olarak düzeldikten sonra tedavi sona erdirilmelidir. Örneğin erken boşalma sorunu olan bir hastanın cinsel terapisi sona erdiğinde sorunun tekrarlama olasılığı bulunmamaktadır. Ancak tamamlanmamış ya da yarım bırakılmış cinsel terapilerde cinsel sorunlar nüks edebilir. Tekrar terapiye alındığında ise hastada depresyon, motivasyon eksikliği nedeniyle tedavi süresi uzayabilir. Öte yandan örneğin; daha önce sertleşme bozukluğu nedeniyle tedavi edilmiş olan bir hastada ileri yaşlarda şeker hastalığı veya kalp damar hastalığı gibi bedensel hastalıklar nedeniyle tekrar sertleşme bozukluğu gelişebilir.

 

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

HAYKA EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Konya HAYKA Danışmanlık olarak  amacımız çok yüksek potasiyele sahip geleceğin mihenk taşı bu gençlerimizin potansiyellerini doğru kullanmaları, enerjilerini doğru noktalara doğru şekilde harcayarak istedikleri kazanımlara ulaşmaları ve hak ettikleri yerlere yerleşmeleri , önce kendilerini sonra ailelerini ve vatanlarını bu temelle temsil ederek, başarılı bir birey olarak hayata atılmalarıdır. Bugün sınav dönemi çocuklarımızın ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmeme sorununu ortadan kaldırmayı, iştahla, bilerek, isteyerek, zevk alarak, planlayarak ders çalışmalarını sağlamak sadece bir meslek bir diploma değil tüm hayatları boyunca önlerini aydınlatacak bir hayat disiplini vermek amacıyla Hayka – Yeni Nesil Danışmanlık olarak hizmette bulunmaktayız. Aileleri ile arası bozuk dersleri istediği gibi gitmeyen ailelerin kontrolü altında çoğu zaman zorla ders çalışan değil, ailelerini gerekirse kendi geleceği için planlayan öneren isteyen ve ailesini yönetebilecek beceriyi kazanan bir gençliğe dokunabilmek için buradayız.

BU SÜREÇTE NELER Mİ YAPIYORUZ ?

-Verimli ders çalışma teknikleri ve planlama

Mesleki rehberlik

-Kişisel rehberlik

Bireysel danışmalar

-Psikolojik destek

-Telefon ile görüşmeler

-Haftada bir kez yüz yüze görüşme

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA

 

EĞİTİM VE SEMİNER

HAYKA EĞİTİM VE SEMİNER

Konya HAYKA Danışmanlık Merkezi eğitimcilere, öğrencilere, anne babalara ve meslektaşlara yönelik ihtiyaç duyulan konularda, ilgili kurum ve kuruluşlarda seminer ve eğitimler düzenler. Kişisel gelişim, psikoloji, çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, eğitim zirveleri vb. alanlarda hizmet vermekteyiz.

Eğitim ve seminer konuları zaman zaman Konya HAYKA Danışmanlık Merkezi  tarafından zaman zaman da talepleri doğrultusunda ilgili kurumlarla iş birliği içinde seçilir.

 

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA

TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

HAYKA TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

Uzman Psikolojik Danışman Hayri KARA

Hayatımıza yön veren bir sınavı geride bıraktık. Bir yıl boyunca hedeflerimize ulaşabilmek ve hayallerimizi gerçekleştirebilmek uğruna aylarca emek
harcadık. Saatlerimizi, günlerimizi, aylarımızı alan bu sınavdan başarıyla çıktık.

Sınavların açıklanmasıyla birlikte çalışma sürecini kapatırken, diğer bir süreç olan tercih yapma sürecini başlatmış olduk. Bir veya birkaç yıllık çalışmanın
sonucunda hayatımızın geri kalanına yön verecek aşamada, yetenekleriniz ve hayalleriniz doğrultusunda doğru bir adım atabilmek için danışmanlık hizmeti
almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Bu süreçte;
 Kendimi tanıyor muyum?
 İlgi ve yeteneklerim nelerdir?
 Benim için doğru meslek hangisidir?
 Doğru mesleği nasıl seçerim?
 Nasıl bir üniversite okumak istiyorum?
 Ailemden ayrı bir şehirde yapabilir miyim?
 Meslek dallarını biliyor muyum?
 Seçeceğim mesleğin özellikleri nelerdir?
 Üniversite tercihi yapmak zorunda mıyım?
 Bir yıl daha hazırlanmak zaman kaybı yaratır mı?
 Kendim için mi, ailem istediği için mi okumalıyım?

gibi sorular büyük önem taşır. Bu soruların doğru cevaplanması kişinin doğru bilgiye ulaşması ve yöneleceği alan konusunda sağlıklı bir seçim yapmasıyla
doğru orantılıdır.

Konya Hayka Danışmanlık Merkezimizde;
 Kişilik testleri yaparak kendinizi çok yönlü tanımanız,
 Test ve envanterlerle kendinize en uygun meslekleri bilmeniz,

 Meslek dalları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmanız,
 Profesyonellerin yönlendirmesi eşliğinde üniversite bölüm tercihleri yapmanız sağlanacaktır.

Bu hizmetlerin sonucunda kendiniz için doğru kararlar almanızı sağlayıp yaşamınıza küçük bir mutluluk katabilirsek, bu biz Hayka Danışmanlık ailesi olarak en büyük başarı olacaktır.

Kariyer Danışmanlığı Nedir?

Amerikan Ulusal Kariyer Gelişimi Derneği, Kariyer Danışmanlığını şu şekilde tanımlıyor: ‘Bireylerin mesleklere, kariyerlere, kariyer rollerine ve
sorumluluklarına, kariyer kararları verme ve planlama, serbest zaman aktiviteleri planlama, kariyer yolları ve diğer kariyer gelişim aktiviteleri gibi onların kariyerleri ile ilgili çatışma ve sorunlara yönelik bireysel ve gruplarla sürdürülen danışma sürecidir.’(1)

Diğer bir ifadeyle Kariyer Danışmanlığı; bireylerin kendi kariyer gelişim süreçlerine ilişkin farkındalık geliştirmelerini, kararlar vermelerini ve plan
yapmalarını, bu süreci ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda etkin bir şekilde yönlendirmelerini ve süreçteki belirsizlik, değişim ve geçişlerle daha
iyi başa çıkabilmelerini hedefleyen bir danışma sürecidir.

Tanımlardan anlaşılacağı üzere Kariyer Danışmanlığı bir süreçtir. 15 dakikalık bir görüşme ile değil kapsamlı bir çalışma ile faydalı olur. Danışanın
ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmesi, değişim ve geçiş süreçlerinde destek alması için Psikolojik Danışman’dan ya da daha özel anlamda Kariyer
Danışmanından destek almasıdır. Burada ilgi, yetenek ve değerleri keşfetmek danışanın kendi sorumluluğundadır. Danışman sadece yol göstericidir.
En doğru yer de zaman da bu hizmetlerimizden yararlanmak için bize
ulaşın. Hayka-Yeni Nesil Danışmanlık.

 

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA

BOŞANMA DANIŞMANLIĞI

HAYKA BOŞANMA DANIŞMANLIĞI

Boşanma danışmanlığında amaç; boşanmaya karar vermiş çiftlerin sorunsuz bir şekilde ayrılabilmeleri ve çocuğun bu durumdan negatif etkilenmesini engellemek olarak özetlenebilir.

Ülkemizde yeni yeni gündeme giren boşanma kavramı, hem eşlerde hem de çocuklarda büyük ruhsal sıkıntılara neden olmaktadır. Toplumda boşanma anormal, sapkın ya da utanç verici bir durum gibi algılanmaktadır, çoğu insan eziyet dolu bir evliliği iyi bir boşanmaya tercih etmektedir ancak bunun tam tersi de gözlenmektedir bir çok çift farkında bile olmadıkları nedenlerle yada basit iletişim sorunları nedeniyle ayrılmaktadır.. Boşanmış çiftlerde çoğunlukla öfke, sitem, gücenmişlik yaşanır. Herkes kendi zemini ya da bakış açısına göre haklı olduğunu düşündüğünden bu dönemde iletişim daha da bozulur. Çevrede bu konuda deneyim azdır o yüzden bu süreç çoğunlukla kötü geçer.

Bu süreçte eşler kendi ruhsal durumları için (duyguları ile baş etmek) ya da çocukları için başvururlar, bir diğer grup eşine boşanmayı kabul ettirebilmek için başvurur.

Boşanmış ailedeki çocuklar yetişkin olduklarında, karşı cinsle sorunlu ilişkiler yaşama ve kendilerinin de boşanma olasılığı diğer çocuklara göre daha büyüktür. Evlenmeden beraber yaşama eğilimi daha fazla. Annelerin ilgi ve şefkatinde azalma gözlenir, ömür boyu süren küslükler olabilmektedir. Çocuk sahibi olmaya karşı isteksizlik, erken cinsel deneyim. Bu çocuklar daha çok davranışsal sorun -suça eğilim-yaşar, otorite ile daha sık başları belaya girer ve okul başarıları düşer.

Boşanma sürecinde boşanma danışmanlığı ne işe yarar?

-Çiftler arasında iletişim sağlanır.

-Boşanma öncesi danışmanlık verilir

-Boşanma sebepleri ve süreç değerlendirmesi yapılır

-Altyapı gözden geçirilir.

-Çocukla ilgili yapılması gerekenler tartışılır. Boşanma aşamasında çocuğun durumu ve potansiyeli değerlendirilir.

-İyi boşanma kavramı öğretilir.

-Boşanmanın yas süreci hem çiftte hemde çocukta analiz edilir.

-İki çekirdekli aile kavramı hakkında eğitim verilir.

-Boşanmanın ömür boyu sürecek evlilik benzeri bir kurum olduğu öğretilir.

-İleri ki aşamalarda danışma verilir. (yeni ilişkilere adaptasyon, üvey annelik vs)

İYİ BOŞANMA

Konya Hayka Danışmanlık olarak burada kastettiğimiz konu anlaşmalı boşanma kavramından öte bir durum. Boşanmada aynen evlilikler gibi etkisi (özelikle çocuk varsa) bir ömür boyu süren bir durum.  Boşanma eğer ” iyi” yapılmadıysa çiftlerin ve özellikle çocukların ruhsal ve ekonomik sorun yaşama ihtimali artmaktadır. Boşanmış erkek ve boşanmış kadınlarda ekonomik gerilemeye sık rastlanır.  Çiftlerde güvensizlik, sitem ve öfke gibi duygular uzun yıllar sürmektedir. İyi bir boşanma gerçekleşmedi ise çocukta kendine güvensizlik, kişilik sorunları, daha yüksek depresyon ve anksiyete yaşanmaktadır. Boşanmış aile  çocuklarında ilişki sorunları ve boşanma oranları daha yüksek oranda gözlenir.

İyi boşanma ile tüm bu negatif olasılıklar azaltılabilir ve özellikle çocuklar bu durumdan en az ya da hiç etkilenmezler. ancak gözlem ve deneyimlerimizden iyi boşanabilen ailelerin çok azınlıkta olduğunu söyleyebiliriz.

İyi boşanmayı kurgusal olarak yazalım; iyi boşanmış çiftler:

-Mutlaka bir evlilik ve boşanma uzmanından boşanmanın her aşamasında destek almışlardır.

-Eşler anlaşmışlar ve birbirleri ile iyi bir iletişim sürdürüyorlar.

-Öfke hüzün ve sitem gibi duygularla baş edip, boşandığı eşiyle yeni sınırlara uyum sağlamışlar.

-Anlaşmalı bir boşanma ile uzlaşmışlar ve adil bir mal ayırımı yapmışlar.

-Çocukların önünde tartışmamışlar ve aldıkları danışma sayesinde onları yaralamayacak biçimde durumu açıklamışlar. çocuklara karşı ortak ve kararlı bir biçimde yeni düzeni oturtmuşlar.

-Çocuklar güven içinde ana-babalığın ortak bir biçimde sürdürüleceğinden eminler.

-Maddi alt yapı oluşmuş çocuklar giden tarafa ya da kalan tarafa üzülmüyor.

-Boşanmış çiftin aileleri durumu kabullenmiş ve çocuklara nasıl davranmaları gerektiğini biliyor.

-Gerekli durumlarda çocuk için ve özellikle çocuğun önünde pozitif iletişim içerisindeler

Çocuk ve boşanma. Çocuk boşanmadan nasıl etkilenir?

-Boşanma sürecinde uygun davranışlar sergilenmezse; boşanmış aile çocukları yetişkin olduklarında, karşı cinsle sorunlu ilişkiler yaşama ve kendilerinin de boşanma olasılığı diğer çocuklara göre daha yüksektir.

-Boşanmış aile çocukları daha çok davranışsal sorun yaşar, otorite ile daha sık başları belaya girer ve okul başarıları düşer.

-Kötü bir evlilik iyi bir boşanmadan daha fazla zarar verebilir.

-İyi bir boşanma ile boşanmış aile çocuklarının diğer çocuklar kadar sağlıklı olabilecekleri ile ilgili yayın ve deneyimler bulunmaktadır.

Çocuklar için iyi bir boşanma nasıl olur.?

-Uygun bir yardımla önce kendi duygularınızla (öfke, gücenme) yüzleşip başa çıkabilmeyi, çocuklarınıza neyi ne zaman, nasıl söyleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

-Yetişkinler bu süreçte kararlı ve sakinse bu durum çocuklara olumlu yansır. Kararlı ve sakin olabilmeniz için altyapıyı oluşturup iletişim halinde olmanız lazım. Çocuklar ebeveynlerin durumunu yakından gözlerler onlar için üzülürler (otelde kalan çaresiz baba/yalnız anne imajı vs)..

-Çocukların boşanmanın seyircisi değil bir parçası olduğunu unutmamalısınız. Çocuklar bu konuda yeterince aydınlatılmazsa çoğunlukla boşanmadan sorumlu olduklarını düşünürler. Onlara bu durumdan sorumlu olmadıkları ve ebeveynliğin ortak bir biçimde sürdürüleceği vurgulanmalı.

-Ebeveynlik ortak bir biçimde sürdürülmeli (özel günlerde bir araya gelebilme vs).

-Çocuk kimi isterse, kime daha çok bağlandı ise onunla kalmalı.

-Birlikte olma zamanını uygun ayarlamalı, aksatmamalısınız ve alıştıkları düzene yakın bir düzen kurmalısınız.

-Eşler ve aileleri “arkadan konuşmama” konusunda kararlı olmalı ve kendi ailelerini de  bu konuda eğitmeli.

-İstatistikler boşananların yeniden evlenme oranının çok yüksek olduğunu göstermektedir, bu nedenle çiftler kendilerini üvey annelik-babalığa hazırlamalıdır.

-Yeniden evlenenlerde ideal yapılanma geniş aile-yani boşanan çiftler, üvey ana-baba, üvey kardeşler biçiminde büyük bir aile biçiminde algılanmalı ve bu çerçevede ilişkiler sürmelidir (İki çekirdekli aile).

Boşanma çocuğa nasıl söylenmeli? Boşanmada çocukla nasıl konuşulur? Boşanma çocuğa nasıl anlatılır?

Sorunsuz evlilik ya da sorunsuz boşanma süreci olmadığını düşünüyorum. Bir çoğunuzun boşanma süreci ile yaşadığı suçluluk öfke ya da hüzün gibi duygular yaşarken çocuklar konusunda özenli olduğunuzu biliyorum ancak gene de amacım yaratıcı  olmanız gereken bu süreçte size katkıda bulunmak. Aşağıdaki konuşma örnekleri  size fikir vermek amacıyla sunulmuştur. Yoksa eşinizin kapasitesine ve kendi alt yapınıza göre çözümler üretin ve işin içinden çıkamazsanız bize ulaşın aslında bu sürecin her aşamasında bizlerden destek almak size her konuda katkı sağlar. Boşanmış aile çocukları da doğru bilgilenme ve davranış biçimleriyle boşanmamış aile çocukları kadar sağlıklı olabilir.  Harekete geçin..

Örnek ideal konuşmalar;

“İnsan- arkadaş olarak babanızı seviyorum ama artık birbirimize aşık değiliz. Ayrı evlerde yaşayacağız bu konuda ikimizde kararlıyız. Ancak bundan sonra ömür boyu sizle ilgili olarak görüşeceğiz ve size ortak bakacağız. ”

“Kızım / oğlum  biz babanla eskiden çok kavga ediyorduk, artık hiç etmeyeceğiz ya da çok daha nadir edeceğiz. Baban başka bir evde yaşıyor, artık oda çok mutlu bende çok mutluyum,  yani senin artık 2 tane evin var, baban çok iyi biri, bende çok iyi biriyim ve seni çok çok ama çok seviyoruz,  babayla gene arkadaşız ama o artık başka bir evde yaşıyor, bunu hem o istedi hem ben. Sen gene bu evde benle kalacaksın.  Sen artık istediğin zaman babanın evinde de kalacaksın baban senin için çok güzel bir oda hazırladı, ne güzel senin 2 odan var artık. Hem baban sana o evde çok güzel oyuncaklar ve cdler almış. ”

” Hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın mutlaka yanında ben ya da baban olacak. Hem üçümüz arada sinemaya gideceğiz (ya da çocuk parkı vs**** her zaman mümkün olmayabilir zorlamayın ya da başaramayacaksanız bu sözü vermeyin). Sen istediğin zaman babanla telefonla konuşabilirsin, onu özlersen ona götürürüm seni.”

Sen süper bir çocuksun, hem baban hemde ben seni çok seviyoruz, ayrı evlerde yaşamamızın senle hiç ilgisi yok. Hem baban hem ben senle birlikte kalmak istiyoruz ama babanın işleri çok o yüzden daha çok benle kalacaksın. İstediğin zaman onu görebilirsin.

Bu konuşmaları  yaparken rahat huzurlu doğal bir ifade ile yapmak çok önemli,  gergin gücenmiş, sitemli davranmamalı, arkadan konuşma olmamalı, birlikte vakit geçirme olasılığı olan akraba, yeni sevgili vs bu konuda eğitilmeli. Bu yazı evlilik ve boşanma comdan alınmıştır.

Daha sağlıklı bir süreç yaşamanız için, kaliteli ve gerçekçi çözümlere ulaşmanız için Hayka Danışmanlık olarak bizlere hemen ulaşın !

 

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA

YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

HAYKA YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

Yetişkin danışmanlığı kişinin kendini tanıyabilmesini buna bağlı olarak da hayattan daha fazla zevk almasını sağlamak amacını gütmektedir. Günümüzde iş
yoğunluğu, trafik yoğunluğu vb. problemler kişilerin özellikle ruh sağlığını ciddi derecede bozmaktadır. Bu yoğun tempo içerisinde kendisine ayıracak bir vakti
bulunmayan birey ciddi ruhsal travmalar yaşar buna paralel olarak da kişinin hayatı ciddi boyutlarda hasarlar görür. İşte günümüzde bireylerin bu tür sorunlar ile karşılaşmamalarını veya karşılaştıkları bu sorunları tedavi etmek amacı ile uzman kişilerce yetişkin danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Kişi ailesi ile yaşadığı problemler, evliliğindeki huzursuzluklar ve hayattan eskisi gibi zevk alamama gibi olumsuz durumlardan dolayı yetişkin danışmanlığı hizmeti
veren uzmanlara başvurmaktadırlar. Yetişkin danışmanları ise bireylerin bu sorunları doğrultusunda yaşadıkları duygusal sorunlar ile baş edebilmeleri,
sorunları tetikleyen nedenleri bulabilmeleri, yaşantılarını daha iyi anlayabilmeleri ve yaşam kalitelerini artırabilmeleri amacıyla bu hizmetleri profesyonel bir şekilde vermektedirler.

Yetişkin Danışmanlığına Konu Olan Sorunlar
– Duygu durum bozuklukları
– Kişilik bozuklukları
– Yeme bozuklukları
– Kaygı bozuklukları
– Strese bağlı problemler
– Sosyal beceri eksikliği
– İlişki problemleri
– Travma sonrası stres bozukluğu
– Uyum ve davranış problemleri

Yetişkin Danışmanlığı Neyi Hedefler?

Konya HAYKA Danışmanlık olarak Yetişkin danışmanlığında, bireyin kendi yeteneklerinin, becerilerinin ve ilgilerinin farkına varabilmesini bu doğrultuda
hayatına yön verebilmesini amaç edinmekteyiz. Ayrıca kişisel veya toplumsal problemlerini belirleyerek kendi kendilerine çözümler üretebilmelerini amaç
edinmekteyiz.

Yetişkin Danışmanlığı hizmeti alan bireyler farklı bir bakış açısına sahip olarak daha önce yorumladıkları olayları daha gerçekçi ve tutarlı bir şekilde ele alarak
hayatlarında uzun vadede başarıyı yakalarlar

Yetişkin Danışmanlığı Hizmetlerinin Bireye Kazandırdıkları
– Etkili iletişim kurabilme
– Olaylara gerçekçi ve tutarlı bir bakış açısı ile bakabilme
– Başkalarına hayır diyebilme
– Etkin kararlar verebilme
– Verimli çalışabilme
– Negatif düşüncelerden silkinebilme
– Üzüntü ve kayıplarla baş edebilme

Yetişkin danışmanlığı yukarıda saymış olduğumuz kazanımların yanı sıra
daha birçok konuda bireylere fayda sağlamaktadır. Sizde yetişkin
danışmanlığı ile ilgili olarak Konya HAYKA Danışmanlık olarak olarak deneyimli
kadromuzdan detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA

EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK

HAYKA EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK

Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri adından anlaşılacağı gibi çiftleri evliliğe hazırlama adına verilen danışmanlık hizmetleridir…

Çiftleri evliliğe hazırlamak ve boşanma süreçlerini ciddi oranlarda düşürme amacıyla verilen evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri oldukça önemlidir. Evlenme
hazırlığında olan, sözlü ve nişanlı çiftlere psikolojik danışmanlık destekleri verilmektedir. Bu danışmanlık hizmetlerinin temel amacı çiftleri evliliğe hazırlamaktır.

Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri profesyonelce alınması gereken hizmetlerdir. Uzman olmayan kişilerden alacak olduğunuz evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri olumsuz durumlar ile karşılaşmanıza dahi neden olabilmektedir.

Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri kurumsal bir çerçevede insan ve evlilik ilişkilerinde tutarlı psikolojik bir yaklaşım ile olmalıdır. Bu tür danışmanlık
hizmetlerini çiftler tek olarak alabilecekleri gibi çift olarak da alabilmektedirler.

Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmetlerinin Amacı

 Çiftlerin kendileri ve partnerleri ile ilgili yeni bakış açışı kazanmak
 Evlilik öncesi ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek
 Göz ardı edilen sorunlar ile çiftlerin yüzleşmesini sağlamak
 Çiftlerin evlilik sürecinde karşılaşacakları zorlukları ve mutlulukları görebilmeleri amaçlanır.

Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmetlerinde Hangi Konular Ele Alınabilir?

 Evlilik ile ilgili beklentiler karşılıklı olarak ele alınabilir.
 İlerideki çocuk sayısı konuşulabilir
 Bayram ve tatillerde ilk olarak hangi tarafa gidileceği kararlaştırılabilir.
 Düğünün zamanı, mekanı ve şekli ele alınabilir.
Cinsellik ile ilgili fikirler karşılıklı olarak konuşulabilir.
 Evlilik ile ilgili olduğu kadar iş yaşantısı ile ilgili beklentiler ele alınabilir.
 Evlilikteki rol dağılımı ile ilgili bilgiler ele alınabilir.
 Boş zamanlarda ve tatillerde neler yapılabileceği konuşulabilir

 Emeklilik hayatında nerede yaşanılacağına dair beklentilerde evlilik öncesi danışmanlıkta ele alınabilmektedir.

Yukarıda saymış olduğumuz konu ve sorunlar çoğaltılabilir. Evlilik bir inşaata başlanmadan önce zemine yapılan teknik müdahalelere
benzer. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri alarak partnerinizle evliliğinizin teknik analizini yapabilir bu sayede uzun ömürlü evliliklerin altına imzanızı
atabilirsiniz.

 

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA

DEPRESYON

Depresyon nedir?

Depresyon, en az 2 hafta süren duygu durum çökmeleridir. Duygusal olarak çöken hasta karamsarlaşmaya ve zihinsel olarak (kendine zarar verme dahil) kötü düşüncelerle meşgul olmaya başlar. Vücudunda ağırlık ve yavaşlama ortaya çıktığı için, davranışları da içe kapanma yönünde değişir. Gün içindeki gelip geçici moral bozulmaları depresyon olarak adlandırılmaz.

Depresyonun başlıca nedenleri nelerdir?

Beyindeki kimyasal dengenin bozulması bu hastalığın oluşmasında önemli yer tutar. Beyinde bulunan seratonin ve noradrenalin adını verilen kimyasal maddelerin sinir hücreleri arasındaki sinaps ismi verilen boşluktaki miktarları azalır. Bu azalma, depresif bulguların ortaya çıkmasına neden olur. Kimi zaman kendiliğinden olan bu azalma, kimi zaman da bazı zorlayıcı yaşam olaylarından sonra gerçekleşir. Geçmişte yaşanan travmalar, kayıplar, üzüntü ve zorlanmalar, hala devam eden sorunlar, yeni ortaya çıkmış zorlayıcı yaşam olayları, düşük eğitim düzeyi, yoksulluk da depresyona neden olabilir.

Ailesinde depresyon olan kişi depresyon açısından risk altındadır, yani kalıtsallık bu hastalığın önemli nedenlerindendir.

Kadın cinsiyeti erkeklere göre daha fazla depresyona girme riski taşır. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hormonal, kadının günlük yaşamdaki yükünün fazla oluşu, sorumluluğunun artması, erkeklere göre psikiyatriye daha kolay başvurmaları erkeklerin depresyonlarında görülen alkol ve madde kullanımının depresyon tanısını koymayı geciktirmesi olabilir.

DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hormonal bozuklukların içinde özellikle hipotiroidi (tiroid bezinin yavaş çalışması) önemli bir depresyon nedenidir. Tiroid hastalığı düzelen vakalarda depresyon da düzelebilir. Bazı vakalarda depresyon ilerler ve ağırlaşır. Bu durumda, tek başına hipotiroidi tedavisi yeterli olmaz.

Yas yaşayan bazı kişiler yas sürecinin beklenenden daha uzun sürmesi sonucunda depresyona girebilirler. Ağır düzeydeki kaygı bozukluklarında da bireysel ve sosyal yaşam bozulacağı için depresyon ortaya çıkabilir. Sosyal fobide depresyon görülme sıklığı %40’tır. Bu oran eş hastalanmanın (sosyal fobiye bağlı depresyon ortaya çıkması gibi) önemini vurgulaması açısından çarpıcıdır.

Depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız?

Kişide gün boyu süren bir depresif duygu duruma ek olarak, ilgi ve istek kaybı, zevk alamama, kilo kaybı ya da artışı, uykusuzluk ya da uyku artışı, hareketlerde yavaşlama, yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, huzursuzluk, değersizlik ve suçluluk duyguları, odaklanma zorluğu, kararsızlık, kendine zarar verme düşünceleri varsa kişi depresyonda olabilir. Ancak depresyon denebilmesi için, bu belirtilerin iki haftadan daha fazla sürmesi gerekir.

Mevsimsel depresyonun diğer depresyon türlerinden farkı nedir?

Yılın belli dönemlerinde, yaşam olaylarından bağımsız oluşu ve gün ışığının arttığı dönemlerde düzelme olması mevsimsel depresyonu diğer depresyon türlerinden ayırır.

Depresyon kimlerde görülür, kimler risk altındadır?

Depresyon kadınların yüzde 20’sinde, erkeklerin ’unda, ergenlerin ise yüzde 5’inde görülür. Özelllikle son dönemlerde yaygın bir hastalık olarak göze çarpan depresyon hastalığı ile ilgili yapılan araştırmalar, insanların yaklaşık ’inin hayatlarının bir döneminde major depresyon geçirdiğini ortaya koymaktadır.

Kadınların depresyon sıklığı erkeklerden iki kat daha fazladır. Genelde görülme yaşı 20 ile 50 arası olsa da, yaşlılarda bu hastalığın sıklığı artmaktadır. Boşanmış, ayrılmış kişiler, sosyoekonomik düzeyin düşük olması ve işsizlik, sosyal ve çevresel desteğin az oluşu, uzun süren zorlayıcı yaşam tarzı da depresyon riskini artırır.

GENÇLERDE DEPRESYONA SEBEP OLABİLECEK 7 NEDEN

Depresyon tedavisi nasıl olur?

Depresyonda en verimli ve zararsız psikoterapi (özellikle bilişsel davranışçı psikoterapi) depresyon tedavisinde önemli yer tutar. Alanında uzman, Bilişsel Davranışçı Terapisi eğitimlerini almış kişileri seçmeyi Hayka Danışmanlık olarak tavsiye ediyoruz. Ancak bu terapi yöntemi tek seçenek değildir ve uygun olan vakalarda diğer terapi yöntemleri de tercih edilebilir. Kişinin keyif aldığı ve işlevselliğinin arttığı uğraşılar da tedavide yarar sağlar.

Depresyon riski azaltılabilir

Kişinin kendini işlevsel hissettiği bir yaşam tarzı seçmesi gerekir. Yaşamlarında zorluklar olan kişilerin zorluklarla baş etmek için yakınlarından destek alması, bu konuda yeterli desteği yoksa uzman yardımı alması yararlı olur. Kişinin iş yaşamı kadar dinlendiği, mola verdiği tatil süreçlerine de dikkat etmesi, kendine zaman ayırması depresyon riskini azaltır.

Kişinin yaşamı (geçmişi, bugünü, geleceği) yorumlayış biçimi de depresyona neden olabilir. Bu nedenle, bilişsel davranışçı terapi başta olmak üzere terapilerin kişinin düşünce dünyasını ele almada ve gereken değişme ya da esnemelerin yapılmasında önemli rolleri vardır.

Depresyon tedavisinde hasta yakınlarına düşen görevler

Depresyon tedavisinde destekleyici faktörler büyük önem taşır. Hasta yakınları tedavide ya da hastalığın nüksetmemesinde kilit rol oynayabilir. Hasta yakınları, belirtilerin ortaya çıkmaya başladığı ilk dönemde hastalığın ilerleyici olabileceği konusunda dikkatli olmalıdır. Hastanın psikiyatrik bir hastalığı kendine yakıştırmayıp, reddedici tutum içine girmesi sık rastlanan bir sorundur ve bu düşünce hastanın başına gelecekleri değiştirmez. Alternatif tedavi
yolları (bitkisel, muska vb.) Aramak yerine ilk aşamada psikiyatri uzmanından yardım alınmalıdır. Tüm organların kimyasının bozulup hastalanabileceği gibi, beynin de bir organ olduğu ve hastalanabileceği unutulmamalıdır.

Diyabet (şeker hastalığı) olan ve bu yüzden aşırı yemek yiyen birine insülin takviyesi, diyet, diğer kan şekeri düşürücü yöntemleri uygulamak yerine az yemesi konusunda sohbet edilmesi ne kadar mantıklıysa, depresyonun iman zayıflığı sonucu ortaya çıktığı düşüncesi de o kadar mantıklıdır.

Sonbahar depresyonu nedir?

Yazın bitmesiyle birlikte güneşli günler yerini bulutlu ve yağmurlu günlere bırakmaya başladı. Güneşi daha az görmek, okulların başlaması, sorumlulukların artması, havaların serinlemesi kişilerde birtakım ruhsal sorunlar yaratabiliyor.

Sonbahar gelince neden depresif oluyoruz?

İlkbahar doğanın canlanmasını, kendimizi daha neşeli ve coşkulu hissetmemizi sağlar. Sonbahar ise güneşli güzel günlerin geride kaldığı ve kapalı, soğuk kış günlerinin gelmekte olduğunu hatırlatır. Havaların kötüleşmesi, günlerin kısalması, açık alanlardan tekrar güneşsiz kapalı alanlara girilecek olması bize keyifsizlik ve mutsuzluk verebilir.

Bu nedenle sonbahar biraz da hüzün mevsimi olarak anılır. Sonbaharda azalan güneş ışınları mutluluk hormonu seratonin salgılamasının azalmasına, beyin kimyasının değişmesine ve depresyona sebep oluyor. Aynı mevsimsel depresyon kışın da görülür. Ancak yaz mevsiminin hemen sonrasında olduğu için sonbahar depresyonuna kış depresyonundan daha sık rastlanır.

Sonbahar depresyonunun belirtileri nelerdir?

Hastalık başladığı zaman kişide enerji ve ilgi azalır veya kaybolur, suçluluk duyguları, konsantrasyon güçlüğü, iştah kaybı, mutsuzluk görülür. Duygusal olarak çökerler, her şeye üzülürler, hatta yaşama istekleri kaybolabilir. Ağlama sıklaşır, sıkıntı ve huzursuzluk vardır, hiç bir şeyden zevk alamaz olurlar, aktiviteleri azalır, işleri aksar, uykuları bozulur, cinsel istek azalır, kendilerini yorgun hissederler.

Kendinizi test edin:
En az iki hafta boyunca aşağıdaki yakınmalardan beşini yaşıyorsanız depresyonda
olabilirsiniz;

 Kendini üzgün ve boş hissetme
 İlginin azalması ve zevk alamama
 Nedensiz kilo alma veya kaybetme
 Uykusuzluk veya aşırı uyuma
 Yersiz aşırı hareketlilik veya uyuşukluk
 Sürekli, nedensiz yorgunluk, enerji kaybı
 Değersizlik ve suçluluk duygusu
 Düşünme, konsantre olma yetisinin azalması
 Ölüm ve intihar düşünceleri.

Sonbahar depresyonu en çok kimlerde görünüyor?

Depresif duygu durumu, kaygı ve endişe genellikle kadınlarda daha sık görülür. Bu nedenle sonbahar depresyonunun da kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Diğer taraftan daha önce depresyon tanısı almış kişilerde de bu dönemlerde depresyonun tekrarlama ihtimali artar. Özellikle karamsar, endişeli, özgüveni düşük kişiler bu dönemlerde daha fazla risk taşırlar.

Sonbahar depresyonundan kurtulmanın yolları
Bazı mevsimlerde kişinin performansı belirgin olarak düşüyor ve depresyon belirtileri ortaya çıkıyorsa mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurmalı ve normal yaşamlarını düzenli tutmaya çalışmalıdırlar.

 Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanın. Giderek kısalmaya başlayan günlerde mümkün olduğunca gün ışığına çıkın. Bulutlu günlerde bile sabah veya öğlen arasında 20-30 dakika dışarıda geçirmek çok faydalı olur.
 Spor yapın. Günde 30 dakikalık aktif, tempolu bir yürüyüş yeterli olabilir.
 Sağlıklı beslenin. İştahınız artsa da, karbonhidrat ve basit şekerlere fazla yüklenmemeye çalışın. Bol bol su için.
 Çok uyumayın. Zorla da olsa kendinizi sabah yataktan erken kalkmaya teşvik edin.
 Yeni hedefler belirleyin, yeni planlar her zaman bir itiş gücü sağlar.

İş yerindeki isteksizliğini azaltmak için de sık ve kısa keyifli molalar verilmesi, kişinin sosyal yaşamını keyif alabileceği aktivitelere göre yeniden planlaması, depresif belirtilerin azalmasına yardımcı olacaktır.

Eğer depresyon şikayetiniz varsa ve aradığınız uzmanı bulmakta zorluk çekiyorsanız Hayka Danışmanlık olarak sizleri bekleriz.

 

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Bir çok anne ve baba, çocuğunun sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması konusunda hassastır ve ruhsal gelişimi için çocuğunu güvenli ellere bırakmak ister. Çocuğunuzu hangi uzmana götüreceğiniz konusunda kafanızın karışık olduğunu biliyoruz ve bununla ilgili olarak aşağıdaki yazıyı yazmaya karar verdik.

Pedagog nedir?

Pedagog kelime anlamı olarak ;eğitim bilimci, eğitimci demektir. Yani pedagog çocuk eğitimcisidir, çocuk psikologu veya çocuk psikolojisi uzmanı değildir. Ülkemizde 1982 yılında çıkarılan bir yasayla pedagoji bölümü kapandı, bunun yerine devlet Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunlarını pedagog olarak atamaya başladı. Bir pedagog çocuklara eğitim verebilir, ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapabilir ama çocukları tedavi edemez. Çocukların psikolojik sorunlarını tedavi etmek, çocuk psikologunun veya çocuk psikiyatristinin görevidir. Bizler HAYKA Danışmanlık olarak kadromuzda Uzman Psikolojik Danışman ve Uzman Çocuk Psikologlarımızla hizmet vermekteyiz.

Çocuk Psikolojisi Uzmanı veya Çocuk Psikologu Nasıl Olunur?

Üniversitelerin, Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ; Rehberlik (PDR) bölümlerinden mezun olan uzmanlar psikoloji alanında yüksek lisans yaparak, çocuk psikolojisi alanında eğitimler alarak ve sadece çocuklarla çalışarak kendilerini geliştirmektedir.

Çocuk Psikolojisi Uzmanını Nasıl Seçmeliyim?
1. Uzmanın, Psikoloji ve ya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında 4 senelik lisans eğitimini tamamlamış, bu alanlardan mezun olduktan sonra psikoloji, çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında yüksek lisans yapmış olması önemlidir.

2. Uzmanın aktif olarak çocuklarla görüşmesine,oyun terapisi eğitimini tamamlamış ve bu alanda süpervizyon almış olmasına, çocuk psikolojisiyle ilgili eğitimler almaya devam etmesine dikkat edin. Oyun terapisi çocuklarla çalışırken kullanılan en etkili yöntemdir. Çünkü çocuğun dili oyundur.

3.  Anaokulu öğretmenlerinin kendilerini pedagog olarak tanıttığı ve bu alanı suistimal ettikleri görülüyor, uzmanınızın 4 yıllık Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ; Rehberlik bölümlerinden mezun olmuş olmasına dikkat edin.

4. Uzman, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü dört yıllık lisans mezunu ise çocuğunuza eğitim verebilir, size çocuğunuzun sağlıklı gelişmesi konusunda
danışmanlık yapabilir. Ancak ne Çocuk Psikoloğu ne de bir Psikolojik Danışman/Pedagog ilaç yazamaz. Tıbbi bir durum varsa çocuğunuza ilaç yazabilecek tek kişi bir çocuk psikiyatristidir. Eğer ilk defa çocuk psikiyatristine gidecekseniz, bu konuda aile hekiminizden destek isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun ihtiyacına en uygun uzmana danışın.

Unutmayın, çocuğunuzun sağlıklı bir yetişkin olması ve sağlıklı nesiller yetişmesi için doğru uzmana gitmeniz çok önemlidir. Eğer siz de gelişim dönemindeki çocuğunuzun yaşadığı sorunlarla ilgili desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bu konuda HAYKA Danışmanlık olarak uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarımızla dilediğiniz zaman görüşebilir, online psikolojik destekle çocuğunuzun yaşadığı problemleri en hızlı ve sağlıklı şekilde atlatmasını sağlayabilirsiniz!

 

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA

PSİKOLOJİK DANIŞMA

HAYKA PSİKOLOJİK DANIŞMA

Psikolojik danışma, bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması kendini geliştirmesi için  uzman kişiler tarafından profesyonel bir yardım sürecidir. Bu yardım hizmetini verene psikolojik danışman , yardım hizmetini alana danışan denilmektedir.

Psikolojik danışma bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları durumlarla ilgili uyum sorunlarıyla baş etmelerine yardım eden bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında da psikolojik danışma almak isteyen bireyler “hasta” değildir. Toplumumuzun bu yardım sürecine olumsuz bakış açısının aksine danışma süreci “normal” bireylerin günlük yaşamdaki sorunlarıyla ilgilenir. Yaşamlarında meydana gelen değişimlerle baş edemeyen uyum sağlayamayan bireylerin yardım alması doğal bir durumdur.

Psikolojik danışma süreci koşulsuz kabul ve saygıyla birlikte empatiye dayalı bir süreçtir.  Danışanın genel görünüşü, öğrenim düzeyin, yaşı, cinsiyeti , ırkı, ekonomik durumu gibi özelliklerine bakılmadan önyargısız , danışanın olduğu gibi kabul edilen bir süreçtir. Yani danışma sürecinde danışan olduğu gibi kabul edilerek empatiyle yaklaşılmaktadır. Diğer bir önemli durum ise danışma sürecinde gizlilik esastır. Danışanın anlattığı konular süreç içerisinde danışman ve danışan arasında bazı haller dışında üçüncü şahısların bilgi alamadığı bir süreçtir.

Psikolojik danışma ve rehberlik alanının çeşitli uzmanlık alanları bulunmaktadır. Türk PDR-DER’e göre psikolojik danışma uzmanlık alanları; okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmalığı , kariyer danışmanlığı , ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı ve rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı olarak belirtilmektedir.

Okul psikolojik danışmanlığı; eğitim kurumlarında ( okul, kolej, kurs vb.) yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik uzmanlık alanıdır. Anaokulu, ilkokul , ortaokul ve orta öğretim eğitim seviyelerinde öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişim alanlarına yönelik farkındalık kazandırma, gelişimlerini destekleme, problem çözme becerileri kazandırma, uyum sorunlarıyla baş etme gibi alanlarda psikolojik danışma alanıdır.

Evlilik ve aile danışmanlığı ise evlilik ve aile içerisinde yaşanan bireyler arası yaşanan çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı süreçler  veya aileyi bütünüyle etkileyen çatışma, zorlu yaşam olayları karşısında yaşanan süreçler ile baş etmeye, uyum sağlamaya yönelik psikolojik danışma alanıdır.

Kariyer danışmanlığı ise bireylerin mesleki karar verme, kariyer gelişimlerini sağlama süreçlerini belirleyen , mesleki kariyer süreçleri içerisinde karşılaştıklarına sorunlara yönelik psikolojik danışma uzmanlık alanıdır. Rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı ise engelli bireylerin kişilik gelişimi, günlük yaşama, işe , çevreye uyum ve mesleki rehabilitasyon, bakım hizmeti ve modeli ve özel eğitim gibi sorunlarına yönelik psikolojik danışma alanıdır.

Ülkemizde şu an psikolojik danışman olmak için üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı rehberlik ve psikolojik danışma lisans bölümünü bitirmek gerekmektedir. Lisans eğitimi boyunca alınan dersler ve çalışmalar sonucunda yukarıda belirtilen uzmanlık alanlarından okul psikolojik danışmanlığı alanında yetkin olarak mezun olunmaktadır. Psikolojik danışman ve psikolojik danışman adayları  için okul psikolojik danışmanlığı dışında da çalışabilecekleri uzmanlık alanları bulunmaktadır.

Belirtilen uzmanlık alanlarında çalışmak isteyen , bu uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen adayların gerekli eğitimler sonucunda ilgi duydukları uzmanlık alanında psikolojik danışman olarak çalışabilmektedir. Belirtilen uzmanlık alanlarında yardım almak isteyen bireylerin ise bu alanlarda gerekli eğitimleri alarak uzman olan veya bu alanda kendilerini geliştiren psikolojik danışmanlardan yardım almaları psikolojik yardım sürecini olumlu etkileyerek sağlıklı bir süreç yaşamalarına yardımcı olacaktır.

 

KONYA HAYKA DANIŞMANLIK

İLETİŞİM

✔ 0(543) 318 36 87

✔ 0(332) 236 36 45

E-MAİL ADRESİ

✔ pskhayrikara42@gmail.com

✔ Akabe mah. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza B Blok No:11/310 Karatay/KONYA