GERÇEKTEN BİLİYOR MUYUZ?

Bazı yanlışlar telafisi zor durumlara sebep olabilir. Bazı hatalar sinsidir seni doğru yaptığına inandırır. Ama topyekün bir çöküşle sonuçlandırır.
Umduğunuzu buldurmaz, bulduğunuzu sorgulatır. En kötüsü de zamandır. Hata rüzgarları seni savurup en istemediğin yerde bırakır. Geri dönüş zordur çünkü düşmanın zamandır.

Gerçekten biliyor muyuz ?

İnsan gelişiminde tecrübeler çok önemli bir rol üstlenir. Bireyin geleceğini anlamlı bir şekilde planlayabilmesi için, yaşantısını, çevresini, aile yapısını anlamlı temellere oturtabilmesi için tecrübelerinden faydalanması gerekmektedir. Tecrübenin oluşumunda bireyin gelişim çerçevesi dahilinde yapması gereken hatalar ve yanlışlar olmalıdır. Tecrübenin oluşumunda en büyük pay hatalarındır. Her gelişim döneminde insan psikolojisi farklı olaylar ve durumlara uyum sağlama durumundadır. Gelişimin temelini de bu uyum aşaması oluşturur. ‘Şimdiki aklım olsaydı geçmişte yaptığım hataları yapmazdım. Ama o hataları yapmamış olsaydım şimdiki aklım olmazdı’ cümlesine hepiniz aşinasınızdır. Bu cümle tam olarak bu yazının da temelini oluşturmaktadır. Geçmiş dönemlerde yapılan hatalar belirli bir dönem insanda uyum ve adaptasyon durumlarının önüne geçmektedir. Bazı psikolojik sorunlarınızın, bunalımlarınızın ve depresyonlarınızın oluşmasının temel nedeni de bu uyumsuz dönemlerinizdir. Bu dönemlere girdiğinde birey özgüven eksikliği yaşar. Bir daha düzgün bir hayat geçiremeyeceğini ve bu sorunların bitmeyeceğini düşünür. İnsan olmanın gerekliliğinde vardır bu tür hezeyanlar.İnsan bunlara anlamlı bir şekilde direndiği ölçüde gelişebilir ve büyüyebilir. Taşı delen damlaların gücü değil sürekliliğidir. Tam olarak bu aşamada pes etmemek ve çabalamak gerekmektedir. Zira bu çabalayış tam olarak insanlığın temelini oluşturan ve varoluşunun devamını sağlayan çırpınıştır. Kimse için olmayan, başka biri için yapılmayan sadece kendini tekrar bulması ve daha güçlü kalkması için sergilediği o çabadan bahsediyorum. Bir insan zorluklara direndiği ölçüde güçlü, çabaladığı ölçüde başarılı olur. Başımıza gelen en ağır durumlarda bile karakterimiz ve kişiliğimiz bu duruma uyum sağlama eğilimine girecektir. Asıl mesele bunu doğru yoldan ilerleyerek gerçekleştirmektir. Çünkü olumsuz uyum topyekün bir çöküşe sebep olabilir. Olayın vahametiyle uzun dönemler içine kapanıp kimseyle iletişim halinde olmadan kendisine küsercesine devam etmek bir tercihtir. Bu yaşanılan olumsuz duruma direndiği ölçüde,
çabaladığı ölçüde daha güçlü ve başarılı olarak çıkacağını bilmek bir erdemdir. İşte tam olarak tecrübeli dediğimiz kişiler bu bahsettiğim erdemi gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir.

Bu yazı direnemeyenler içindir.

Kendimi bildim bileli hayatın her olumlu ve olumsuz döneminde ‘Ağaç yaş iken eğilir.‘ atasözünü anımsarım. Çünkü insan kaynaklı her durumun temel malzemesini çocukluk dönemleri oluşturur. Ailesi tarafından baskı ve şiddet gören bir çocuğun, ilerleyen yıllarda sorunlu biri olmasını beklemek herhalde sürpriz bir durum olmayacaktır. Ama aileler bazı durumlarda bunu bir sürpriz olarak görüp kabullenmeme eğilimine girmektedir. Neden? Gerçekten biliyor musunuz? Su anda gerçekleştirdiğiniz birçok olumsuz eylemin meyveleri acı olacaktır. Atalarımız bu konuyu da es geçmemişler ve demişler ki;’ Ne ekersen onu biçersin ‘. Bir çocuk saf ve temizdir. Onu kirletme görevi tecrübeli olduğunu iddaa eden, kendi düşüncelerinin her durumda doğru olduğunu düşünen, hatasız bir hayat sürdüğünü ve çocuklarınında hatasız büyümesi gerektiğine inanan ailelerine düşmektedir(!). Bu görevi hayat felsefesi haline getirip çocuğunun gelişimine darbe vurduğundan bi’haber olan ailesi doğru zannettiği ama benim olumsuz uyum olarak nitelendirdiğim o yoldan devam etmektedir. Ve ne yazık ki o yol pek hayırlı bir sona çıkmamaktadır. Yaş seviyesi yüksek olan bireylerin hayat felsefelerini değiştirmek neredeyse mümkün değildir. Fakat geleceğimizin mihenk taşı olacak gençlik için bir bilince ihtiyacımız vardır. Bu bilinç tam olarak insan kalabilmemize yarayacak ve bizi öyle veya böyle huzura eriştirecek erdem kapısının anahtarıdır. Hatasız bir gençlik beklemek yanlış olur.
Ama hatalarından ders çıkaran bir nesil bizim miladımız olacaktır.

Psikolojik Danışman Hayri KARA

EĞİTİM ve AİLE

Eğitim… Yazılırken gayet basit olan bu erdemin yokluğunda toplumun en derin sorunlarına sebebiyet verdiğini bilmeyen yoktur. İşin tuhaf yanı bunu “gerçekten” bilmeyen ve hissetmeyen yoktur. Toplumun her kesimi eğitimli bir bireyin farklılık yarattığını bilir. Eğitimsiz insanların verdiği
zararları görür ve bu konudan rahatsız olup birçok gafta bulunur. En anlamsız tepkilerde ve durumlarda ağzınızdan ‘Eğitim şart!’ cümlesinin çıktığını biliyorum. Peki, eğitimi bu kadar önemsediğimiz halde bu konu neden toplumumuzun en derin yarasıdır hiç düşündünüz mü ?


Eğitim, dediğimiz an aklınızdan eğer okumak veya bir üniversiteyi tamamlayıp mezun olmak geliyorsa bilin ki çok büyük bir yanılgı içerisindesinizdir. Eğitimi sadece örgün sistemleri tamamlayıp bir meslek sahibi olan kişilere mal etmek çok yanlış bir algıdır. Çünkü statü olarak üst kademelerde yer alan örgün ve yaygın eğitimini tamamlamış birçok kişinin hala cahil kaldığını görmekteyiz. Bu kanıya varmak için bireyin aldığı eğitimle uyumsuz davranışlarda bulunması, kişilik olarak kötü bir imaj çizmesi gibi birçok olumsuz durumu değerlendirmek yeterli olacaktır. Bir toplumdaki en tehlikeli kesim “okumuş cahiller” yani eğitim alıp hala cahil kalabilmiş insanlardır.

Peki, gerçek eğitim nedir?

Bu konuya örnek bir ülke vererek açıklık getirmek istiyorum. Örneğin; Finlandiya… Bilindiği üzere Finlandiya yıllardır birçok alanda yapılan olimpiyatlarda hep başı çeken ülke olmuştur. Matematik, Kimya, Fizik vs. daha birçok alanda dünyanın gözde ülkesi olmuştur. Bu ülkenin en iyi olmak için yapabildikleri ve bizim yapamadıklarımız veya yapmadıklarımız nelerdir? Finlandiya ilkokul dört kademesine kadar kendi dillerini okumayı öğretmek ve anlamak dışında hiçbir derse veya yoğun bir
çalışmaya yer vermemektedir. O kademeye varana kadar öğrencilerine güzel ahlaklı olmayı, kendi vatanlarını sevmeyi, karşı cinse nasıl davranılması gerektiğini ve özellikle aile bağlarının önemini, aile
bağlarının bireye katkılarını anlatan birçok çalışmaya yer vermektedir. Yani bizim aksimize gereksiz sayısal veriler ve yoğun ödevlendirmeler vermek yerine -nasıl iyi bir insan olunurun?- eğitimini vermektedirler. Bence bizim yanlışımızı ve onların doğrusunu ülkecek değerlendirmek gerekmektedir. Ülkemizin kalkınması ve birçok meslek grubunun işlerini yapıp ülkeyi kalkındırması tabi ki de önemlidir. Ama asıl önemli olan kendisine, çevresine, toplumuna ve devletine bağlı, gerçekten eğitilmiş bireyler yetiştirmektir. Bahsettiğim “gerçek eğitim” budur.

Eğitimin ilk aşamaları ailede başlamaktadır. Toplumun en önemli yapı taşı da eğitimdir. Psikolojik açıdan sağlam ilişki kurulmamış, baskı ve şiddetle yetiştirilmiş bir çocuk; ne kadar sağlam bir gelişim süreci geçirebilir ki? Bunu ilkokul 1. sınıfa başlayan bir öğrenci örneği üzerinden açıklamak isterim. Ailesi tarafından düzgün bir eğitim verilmemiş, sürekli baskı ve şiddet uygulanmış, ihtiyaçları ailesi tarafından anlamlı bir şekilde doyurulmamış bir çocuğun, ilkokula başladığını düşünelim. Ailesinin de
tamamen “Eti senin kemiği benim!”mantığında olduğunu düşünelim. Örgün eğitim sisteminde var olan bir yapı ne denli bu çocuğa yardımcı olabilir ki? Bu psikolojiye sahip bir çocuğun duvarlarını yıkmak ne denli mümkündür? Çok uzun ve yapılandırıcı eğitimlerden sonra çocuğun psikolojik açıdan kendini iyi hissedebilecek bir duruma getirildiğini düşünsek bile ailesi bu gelişimin farkında olacak mı? Gerekli olgunluğa erişip yapılan olumsuz davranışları değiştirme eğilimine girecek mi? Bir eğitim, tek kuruma veya sisteme mal edilemez. Eğitim bir zincirdir. Düzgün bir eğitim için bireyde zincirin tüm halkaları koordineli bir şekilde çalışmak durumundadır. Bu zincirin en önemli halkasını ise aile oluşturur. Şunu da belirtmekte fayda görüyorum ; “Çocuklara yönelik veya yetişkin bireylere yönelik birçok geliştirici ve önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Fakat ailelere yapılan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır.” İstediğiniz anlamlı eğitimi verdiğinize inanın ama aile sistemi içinde hala sorunlar devam ettiği sürece beklenen başarı elde edilemeyecektir. Küçümsenen ve pek üzerinde durulmayan psikoloji, tam olarak eğitimin temelini oluşturur. Psikolojiyi ve ruhsal denklemleri düzgün kuramayan insanlarda dönüşü mümkün olmayan problemler meydana gelir. İşte, tam da bu sebeplerden dolayı eğitim ailede başlar. Eğitimli çocuk, eğitimli birey, eğitimli aile ve eğitimli toplum tam olarak ihtiyacımız olan yegane erdemimizdir.

Psikolojik Danışman Hayri KARA